Volgen

Wat kan ik invoeren op het tabblad 'P/E/V' van de werknemer?

 

Arbeidsgehandicaptenkorting

Hier kan aangegeven worden of de werknemer (jong)gehandicapt is. Afhankelijk van de instellingen worden de juiste kortingen berekend. De gegevens worden meegenomen in de aangifte loonheffingen.

Ouderenkorting

Hier kan worden aangegeven of voor de werknemer recht op de ouderenkorting.

Als voor een werknemer zowel recht op arbeidsgehandicaptenkorting als ouderenkorting bestaat, dan heeft de arbeidsgehandicaptenkorting voorrang. De regelingen mogen niet tegelijk worden toegepast. Dit wordt automatisch afgehandeld in WinSalar.

Jongerenkorting

Hier kan worden aangegeven of voor de werknemer recht op de jongerenkorting.

Voor meer artikelen over de premiekortingen klikt u hier.

De gegevens die in het tabblad P/E/V verder vermeld staan betreffen specifieke overige fiscale regelingen. Wanneer deze van toepassing zijn kunt u ze aanvinken.

Afdrachtvermindering zeevaart

Als er via de werknemer recht op vermindering zeevaart bestaat, vink dit dan aan en voer het juiste percentage in. Bij de werkgever in tabblad instellingen kunnen de grondslagcomponenten aangevinkt worden. Standaard maken alle componenten onderdeel uit van de grondslag voor vermindering zeevaart.

Eindheffingen

Hier kunnen eindheffingen ‘Tijdelijke knelpunten van ernstige aard’ en ‘Publiekrechtelijke uitkeringen’ ingegeven worden, per eindheffing kan:

  • het te berekenen bedrag ingegeven worden,
  • het percentage, wat aan loonheffing berekend dient te worden.

Voor meer informatie over de juiste toepassing van de eindheffingen in de loonadministratie kunt u het handboek Loonheffingen raadplegen op hoofdstuk 24.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.