Volgen

Berekeningsgegevens behorende bij Artiest

Bruto gage

Onder bruto gage wordt verstaan: de basis bruto vergoeding vermeerderd met de belaste vergoedingen en met het loon in natura. Dit zijn kolom 3 en 4 van de loonstaat.


SV Loon

Kolom 8 van de loonstaat.


Loonheffingsloon

Kolom 14 van de loonstaat.


Loonheffing

Voor artiesten geldt het volgende loonheffingtarief:
Werknemer woonachtig in buitenland         20,00%
Werknemer woonachtig in Nederland         36,50%
Anonieme werknemer                                     52,00%


Sommige artiesten kunnen een ander (hoger) loonbelastingtarief eisen. Dit ter voorkoming van een hoge naheffing voor de Inkomstenbelasting. Op de volgende wijze kan dit toegepast worden:

 

  • Werknemer.
  • Tabblad fiscaal.
  • Afwijkend percentage aanvinken bij ‘normaal tarief’.
  • Percentage invullen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.