Volgen

Wat kan ik invoeren op het tabblad 'Eindheffingen'?

In dit scherm kunnen eindheffingen ‘Tijdelijke knelpunten van ernstige aard’ en ‘Publiekrechtelijke uitkeringen’  ingegeven worden, per eindheffing kan:  

  • het te berekenen bedrag ingegeven worden,
  • het percentage, wat aan loonheffing berekend dient te worden.

Voor meer informatie over de juiste toepassing van de eindheffingen in de loonadministratie kunt u het handboek loonheffingen raadplegen op hoofdstuk 24.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.